Compromís per Silla exigeix al govern socialista que execute el Pla de Prevenció de la violència de Gènere i el Pla d’Igualtat del municipi

A Silla hi ha dos documents que analitzen, diagnostiquen i aporten línies de treball a l’Ajuntament per avançar en drets socials de les dones i prevenir des del nostre poble la violència de gènere. Tot i això aquests plans romanen en un caixó ja massa temps.

De fet, el Pla de Prevenció de la Violència de Gènere que es va acollir a la primera convocatòria de subvencions de la Diputació de l’any 2017 ha tardat en executar-se tres anys (Trinidad Martinez, regidora de S.social i competent en la matèria) i encara no s’ha fet l’aprovació corresponent al plenari, tot i que hi ha unanimitat. I, el Pla d’Igualtat del Municipi, elaborat a través de la convocatòria de la Diputació en 2019, encara resta parat al caixó dels assumptes pendents del govern socialista amb majoria absoluta (Carmen Giner, regidora d’igualtat competent en la matèria).

 El Pla d’Igualtat fa un diagnòstic objectiu i especialitzat de com Silla treballa la igualtat entre homes i dones des dels diferents àmbits (institucional, social, esportiu, cultural, urbanisme i economia municipal) i el Pla de Prevenció i Intervenció en violència de gènere diagnostica com prevenim la violència de gènere i s’intervé amb dones i infants supervivents i aporta mesures per millorar .

El grup municipal Compromís per Silla ha aportat a la Declaració Institucional del 8 de març un punt de gran importància perquè el nostre Ajuntament faça aflorar els plans d’igualtat i prevenció de la violència de gènere, els porte al plenari i es fixe aquesta prioritat. Els plans no es poden retardar més perquè contenen les línies per a fer realitat les polítiques d’igualtat de gènere i prevenció de la violència de gènere.

Entre moltes altres mesures i línies de treball, el Pla d’Igualtat del municipi fixa línies de treball com la campanya comercial 8 de març per posar en valor les dones de Silla en els diferents àmbits de la vida del nostre poble; una acció que ha desenvolupat la Casa de la Dona, l’Associació Contra el Càncer i AESI amb el consens del partits polítics representats al Consell de la Dona.

Sánchez:Alcalde, treballe si vol figurar amb dignitat

“L’alcalde sap aprofitar-se molt bé del treball alié i de les iniciatives però des de que el conec no ha mogut un dit per la igualtat entre dones i homes en el nostre poble, més enllà que fer-se la foto per les xarxes en pancartes”, ha informat Raquel Sánchez qui aconsella a l’alcalde que “si vol figurar, amb dignitat, ha de treballar com s’espera d’un alcalde progressista fent polítiques d’igualtat i de prevenció de la violència de gènere”.