En el plenari del dimarts 28 d’abril, celebrat des de les 18.00 hores a les 24.30 hores per videoconferència, es va caracteritzar pel clima d’acord dels grups municipals polítics. “En aquests moments d’emergència sanitària, a Compromís per Silla dialoguem, consensuem i arribem a acords per posar en el centre de l’acció política municipal les persones que estan patint els efectes de la pandèmia”, va destacar la nostra portaveu Raquel Sánchez. En aquesta línia va defensar la Proposta d’Acord del PSOE i Compromís en la qual es reconeix la intensa activitat del govern municipal i del grup polític municipal Compromís, per tal de centrar les línies de treball per als mesos vinents i fer prosperar tres programes contra els romanents de tresoreria i els fons econòmic incondicionat de la Diputació de València.

Imatge del plenari per videoconferència del 28/04/2020

La proposta d’Acord del PSOE i Compromís ha estat treballada i consensuada durant el passat cap de setmana entre tots els portaveus dels grups polítics. El consens va ser possible entre el regidor d’hisenda Ivan Cuenca, la regidora de Compromís Raquel Sánchez i l’alcalde Vicente Zaragozá que van ultimar la proposta, a la qual han tingut accés i oportunitat de participar tots els grups polítics municipals. En el plenari, finalment, tots els grups polítics (EU i PP) van votar a favor de proposta del PSOE i Compromís.

El nostre veïnat espera de nosaltres acords en estos moments difícils, deixar a banda la crispació, requerim en estos moments d’un clima constructiu, aportacions proactives i col·laboració màxima dels càrrecs polítics amb independència de les sigles polítiques“, ha destacat Raquel Sánchez que fa al·lusió a les intervencions parlamentàries i al Congrés de Diputats de la dreta i la ultradreta.

Així va prosperar una proposta d’acord econòmic amb un rerefons amb una càrrega política social de fons. Així es destinen 115.684,17 € dels Romanents de Tresoreria 2019 a les partides pressupostàries de política social (23) del pressupost municipal i 302.678 € de les transferències de fons incondicional de la Diputació de València, generant crèdit en el moment s’aproven. Este darrer import es repartirà de la següent manera: 150.000.- € per a dotar la partida per a contractació de persones en situació d’atur, i la resta 152.678.- € per a reforçar al grup de partides de política social
(23), quedant a expenses d’ una nova aportació extra en el mateix sentit per part de la Diputació.

També s’acordà la reconstrucció econòmica a través d’un programa municipal de suport al teixit empresarial i comercial, mitjançant una modificació de crèdit sobre la que treballa el govern i d’altres fons que es pogueren generar d’altres administracions. Fixada aquesta prioritat, van acordar que, amb la màxima celeritat, s’ obtinguen fons per crear el programa d’ajudes adreçat a persones inscrites en el RègimEspecial de Treballadors Autònoms, tot coordinat amb l’Associació d’Empresaris de Silla (AESI) i l’Agència de Desenvolupament Local (ADES).

A més, la proposta inclou continuar assistint al dret fonamental de l’educació de tota la població escolar per pal·liar la bretxa digital i possibilitar l’ensenyament telemàtic i donar suport a equips directius i claustres docents i, a més, adaptar totes les bases d’ajudes municipals a la nova situació d’emergència social i alimentària així com tramitar, per
delegació de competències, els programes dotats pressupostàriament per la Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives, per posar en el centre l’atenció de les col·lectius més vulnerables.

Hi va haver reciprocitat en el vot i els grups polítics municipals van aval·lar el 98% de les propostes realitzades pels diferents partits polítics. Amb açò, es va pal·lesar la Declaració Institucional per a la Unió del municipalisme valencià en temps de crisis sanitària, proposada per la Federació Valenciana de Municipis i Províncies.

Totes les propostes de Compromís (Bretxa Digital, Emergència Alimentària i proposta de treball Programa de Reconstrucció del Teixit Empresarial i Comercial (ajudes a persones autònomes), incorporades en la proposta d’ Acord Conjunt del PSOE i Compromís.

Llum verda a la moció de Compromís que insta a regidores i regidors a aportar les assignacions per indemnitzacions per assistències no satisfetes del mes de març i obrir un fons solidari perquè regidores i regidors, voluntària i solidàriament, sense que implique cap obligació, puguen donar les seues aportacions mensuals per assistència a juntes de govern, comissions informatives i plenaris durant els mesos que dure l’Estat, mitjançant el procediment de renúncia que habilite Intervenció i Secretaria.

Altra moció de Compromís que va tindre el suport del PSOE, Compromís i EU va ser la de donar Suport a la Sanitat Pública i Universal, mitjançant la reforma constitucional i reglamentaria que blinde el servei públic sanitàri i evite la descapitalització en benefici de la privada. També es va instar a impulsar línies d’investigació mèdica a l’Estat Espanyol i a la Comunitat Valenciana, com també el reconeixement institucional a tot el personal sanitàri.

La nostra regidora Raquel Sánchez treballant en viodeoconferència


.

.

Eels nostres veins i veïnes volen tranquilitat i acords, hi ha que deixar La proposta d’acord dels grups polítics