A hores d’ara assistim a una situació d’emergència social i econòmica al nostre poble provocada pels efectes de la pandèmia, del confinament i la paràl·lisi econòmica dels sectors productius.  És, per això, que des de la declaració de l’Estat d’Alarma, hem fet aportacions des de l’oposició per a centrar les prioritats en l’acció política municipal en l’atenció a les persones de major vulnerabilitat.

La regidora de Compromís, Raquel Sánchez, ha fet aportacions a través de xarxes, sol·licituds d’informació a la Secretaria de l’Ajuntament,  s’han presentat propostes tant per correu electrònic com a les Juntes de Portaveus dels Grups Municipals, a més de les mocions que es tractaran al plenari. Així el grup polític Compromís per Silla, integrat per Raquel Sánchez, ha definint línies d’actuació.

Amb l’ànim sempre d’aportar i que els nostre treball siga reconegut, vos compartim a continuació,  els nostres eixos de treball, amb tot un seguit d’Informes i totes les propostes que hem dirigit a l’actual equip de govern.

Són tres els àmbits proposats per Compromís durant el confinament.

EMERGÈNCIA SOCIAL I ALIMENTÀRIA PEL COVID-19.

L’ Emergència Social i Alimentària de la població infantil s’ha cobert amb els vals-beca menjador de la Conselleria d’Educació des del 18 de març, per l’Ajuntament de Silla i la Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives.  El val-beca menjador de la Conselleria d’Educació, de 60 euros el reben, quinzenalment, 216 escolars amb beca total de menjador. Fins a la data la Conselleria d’Educació ha destinat 25.920 euros a l’alumnat de major vulnerabilitat de Silla.

–  El 26 de març, Raquel Sánchez va proposar que les ajudes parcial dels menjadors escolars arribaren a les famílies a través de l’Ajuntament, posant com exemple, l’Ajuntament de València, governat per Compromís.   L’Ajuntament va anunciar el 8 d’abril la distribució de 282 ajudes per garantir l’alimentació de l’alumnat amb beca parcial de menjador.

–  Hem sol·licitat que es revisen les bases de les targetes moneder i dels programes socials de l’Ajuntament i s’adapten a l’ordre de la Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives, tot amb l’objectiu d’ampliar les ajudes a tots els sectors vulnerables (víctimes de violència de gènere, famílies amb fills i filles de 0-3 anys, famílies amb fills i filles de 12 a 18 anys, persones majors en risc de pobresa).

– Hem sol·licitat informació sobre el dispositiu VIOGEN de la Policia Local per fer seguiment de les dones víctimes de violència de gènere i reforç horari dels dispositiu.

– Hem insistit en la necessitat de completar la plantilla de Serveis Socials de la Font de la Bàscula per garantir l’atenció correcta i per garantir l’agilitat de les valoracions dels professionals especialistes i dels procediments. Cobrir les baixes i les vacants en l’àrea de Serveis Socials (assessoria jurídica i educador social) hauria de ser sempre una prioritat perquè son personal subvencionats per la Generalitat Valenciana, no sols ara que ha estat  declarat servei essencial pel COVID-19).  

Podeu consultar el nostre Informe.

IGUALTAT D’OPORTUNITATS EDUCATIVES I ESCLETXA DIGITAL

A la Junta de Portaveus del 9 d’abril, la portaveu de Compromís per Silla Raquel Sánchez va sol·licitar a l’Ajuntament de Silla informació detallada del número d’alumnes sense dispositius informàtics i connexió a internet als seus domicilis. A les 50 tabletes amb connexió a internet aportades per Conselleria d’Educació, l’Ajuntament ha complementat l’aportació amb18 tauletes perquè tot l’alumnat tinga accés a l’educació telemàtica i en altres formats.

Garantir el dret a l’educació en qualsevol context és una obligació de totes les administracions publiques i de tota càrrec públic. Cal evitar amb tots els esforços de les administracions públiques la segregació escolar que pot suposar l’escletxa digital  i socioeconómica a Silla.

Podeu consultar el nostre Informe.

PROGRAMA DE RECONSTRUCCIÓ DEL TEIXIT EMPRESARIAL I COMERCIAL.

Hem presentat una moció per crear un programa d’ajudes a persones inscrites en el Règim General d’Autònoms per tal de pal·liar els efectes de la crisi sanitària en l’economia local. Per arribar a un consens hem acordat que s’estudie i s’acorde, per la via d’urgència, la modificació del pressupost municipal per a 2020 per a crear un fons econòmic per aquestes ajudes.

Podeu consultar la nostra Moció

Tot seguit vos deixem amb tota la informació oficial que hem remitit a l’Ajuntament des del 5 d’abril.

Mesures socials i econòmiques Compromís per Silla. Situació excepcional COVID-19-Estat d’Alarma. Data: 05/04/2020

Documentació sol·licitada
Comissions Informatives Data: 21/04/2020

MOCIONS PRESENTADES

Moció Emergència Social i Alimentària

Moció Escletxa Digital

Moció Reconstrucció Econòmica del texit empresaril i comercial local

Moció ASSIGNACIONS PER ASSISTÈNCIA A COMISSIONS I PLENARIS

Moció Defensa de la Sanitat Pública i Universal