La portaveu de Compromís per Silla Raquel Sánchez ha enviat una pregunta al Ministeri de Foment a través del nostre senador Carles Mulet.

El Ministeri de Foment ha construït durant els darrers mesos unes basses de laminació en la V-31 (les anomenades obres de mitigació de la V-31-rotonda Picassent) al seu pas per Silla per evitar que s’inunde l’autovia i retindre les aigües pluvials procedents d’Alcàsser i Picassent. Amb açò el Ministeri evita que Silla es veja obligada a tancar les comportes de pas de pluvials (V-31) i inundar l’autovia per evitar greus inundacions que històricament s’han produït al casc urbà (pluges constants a partir de 80 litres/metre quadrat).

Aquesta actuació puntual del Ministeri de Foment està inacabada i fa necessària una segona fase: L’eixamplament del barranc de Tafarra on desaigüen les basses de laminació de la V-31 del Ministeri de Foment.  El barranc de Tafarra fa coll d’embut al haver-se convertit en una sèquia en el pas del temps i haver-se autoritzat la construcció sobre el barranc de naus industrials.  Caldria també connectar el barranc amb la infraestructura pluvial i el filtre verd (zona est-Parc Natural de l’Albufera) que ha construït la Generalitat Valenciana amb una inversió que supera ja els 14 milions d’euros i que forma part del Pla d’Evacuació de Pluvials que Compromís va programar en 2010.

Les preguntes són les següents:

Té previst el Ministeri de Foment completar l’actuació amb l’eixamplament del Barranc de Tafarra i garantir la correcta evacuació de l’aigua de les basses de laminació que ha construït junt a la V-31? Vol el Ministeri salvar solament l’autovia de les inundacions o vol salvar el nostre poble i terme municipal que es troba en una cruïlla de comunicacions de l’Estat (AVE, V-31 o Rodalies)?