El grup municipal, integrat per la regidora Raquel Sánchez, rep una subvenció de 250 euros/mes per possibilitar l’activitat política en la Corporació Municipal.

Al no disposar de despatx dins de les instal·lacions municipals el grup municipal Compromís per Silla destina integrament la subvenció mensual a disposar d’un local llogat. L’immoble, situat al carrer Pere El Gran, número 1, permet a la regidora disposar d’un espai per a reunions des d’on poder exercir les tasques de fiscalització al grupm municipal.

A més d’altres despeses, a continuació teniu la justificació dels 4100 euros corresponents a l’exercici 2019 amb els conceptes de les factures generades. Els documents econòmics corresponents s’han lliurat a la Sindicatura de Comptes.

Ara publiquem l’extracte bancari d’ingressos i despeses que també obren en la Sindicatura de Comptes.