Silla arrossega, des de 2004, un problema judicial i econòmic en les aigües potables i del sanejament de Silla, derivat de les decisions arbitràries de determinats grups polítics i de regidors puntuals que, amb el seu vot, han provocat 15 anys d’un expedient dilipidat per una Sentència del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana (2015) que, elimina quasevol possiblitat de municipalitzar el servei d’abastiment de l’aigua potable i clavegueram a Silla.

En 2004 l’empresa  millor valorada per la Mesa Tècnica de Contractació per gestionar les aigües potables fou tombada en el plenari. El PSOE, EU i Unió Valenciana van al·liar-se per deixar fora de la gestió a la empresa amb més puntuació segons la Mesa Tècnica de Contractació; adjudicant el servei a l’empresa que va quedar la segona en el concurs. En 2010, es va tornar a repetir aquesta decisió al plenari amb els vots del PSOE i el trànsfuga del PP.

Primer el Bloc i després el Grup Municipal Compromís votàrem sempre a favor dels díctamens tècnics i, per tant, de la proposta millor valorada pels tècnics municipals a la Mesa de Contractació.

Però les decisions discrecionals i arbitràries d’altres partits,  van obrir un procediment judicial de l’empresa guanyadora Aigües de València contra l’Ajuntament sobre les qual van dictar Sentència el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana en 2015, fallant que l’Ajuntament de Silla havia de retrocedir a la situació de l’any 2010 i convocar novament a la Mesa Tècnica de Contractació per avaluar les propostes, emetre la puntuació i elevar al Plenari de Silla per a la seua puntuació.

2015-2019: Estudi d’altres formes de gestió directa de l’aigua potable i del clavegueram

Des de Compromís, durant el mandat 2015-2019,  hem donat suport, des del govern (PSOE, Compromís, EU i SeD) a l’estudi d’altres vies com l’estudi de viabilitat d’altres formes de gestió pública de l’aigua encara que n’èrem conscients del context jurídic del nostre ajuntament respecte de la gestio de l’aigua (Sentència).  També l’Ajuntament ha estudiat la renuncia o la rescisió als contractes actuals però els Informes de Secretaria i Intervenció han sigut desfavorables en qualsevol de les vies estudiades i han apuntat que l’única opció era el compliment de la sentència.

Hem intentat fer possible la municipalització del servei d’aigües potables durant la passada legislatura però els Informes Tècnics Municipals (Secretaria i Intervenció i Serveis Tècnics Municipals) han desestimat qualsevol iniciativa que no siga adjudicar el Servei d’Aigües Potables i Clavegueram a Aigües de València, en compliment de la Sentència del TSJCV de 2012, -en firme de 2015- i liquidar a l’empresa Hidraqua (abans Aquagest) per acabar un contracte declarat nul també en la mateixa sentència.

Els Serveis Tècnics Municipals, Secretaria Municipal i Interventora no han vist marge possible per possibilitar la via de la renuncia i la creació d’ un nou plec adaptat a les condicions actuals de la xarxa de sanejament o per negociar les condicions prèviament a adjudicar.

Primer compliment de sentència

Per aquesta raó, el  dimarts 28 de gener ha tornat al plenari la Contractació d’Aigues Potables i Sanejament per adjudicar a Aigües de València i ho farà per 25 anys, tal i com defineix els plecs de 2004 i de 2010.  El plec és de fa 15 anys i moltes condicions i ofertes de les empreses s’han executat com el Pla d’Evacuació de Pluvials, creat i impulsat pel nostre alcalde Josep L. Pitarch. Tot açò ho tindrà que negociar i replantejar , el govern socialista actual i esperem que la inversió finalista del cannon continue millorant la xarxa de clavegueram i aigues potables.

La liquidació econòmica a Hidraqua i l’adjudicació a Aigües de València

Es tanca un expedient amb Aigües de València però hi haurà que seguir amb l’expedient de litigis amb la liquidació amb Hidraqua que va avançar, en 2004 i 2010, un cànon d’ 7 milions d’euros per explotar les aigües potables i sanejament durant 25 anys (però sols han passat 15 anys) i li quedarien per explotar 10 anys.

Per això, l’Ajuntament haurà d’abonar a Hidraqua al voltant de de 5 milions d’euros per concretar (sentència pendent) i supose que ho compensaran amb el cànon per l’explotació que ha d’abonar Aigües de València a l’Ajuntament…

Des de Compromís vetllarem perquè no se’ls gasten i els reinvertisques en la xarxa de sanejament, tal com diu el plec de condicions i el Pla Director  de Sanejament (mesures de millores en la xarxa i control de vessaments).

Podeu ampliar la informació en la nostra cronologia extreta d’un expedient en tres volums: crono