Raquel Sánchez: “El nou govern ha d’entendre que hi ha línies roges en les retallades i són els programes socials”

La nova partida creada en 2019 a petició de Compromís-Silla anomenada “Intervenció i prevenció de la violència de gènere” juntament amb la partida d’Igualtat s’han vist reduïdes a mínims estèrils en el Pla Economicofinancer 2019-2020 aprovat en el plenari municipal de setembre  la nit del passat dimarts. Aquesta partida junt a la d’Igualtat s’han quedat sense pressupost i això que ambdues van ser creades per acord de Compromís i el PSOE per a fer efectiu a nivell local el Pacte d’Estat contra la Violència de Gènere a través de la transferència de l’Estat per a aquesta matèria.

Però la violència de gènere no és l’única renúncia dels socialistes amb tota la seua majoria absoluta en el nou Pla Econòmic Financer 2019-2020. També han carregat contra partides socials.  La partida del programa especial per a persones amb diversitat funcional també es veu repercutida. Per a aquesta partida la regidora de Compromís –abans en el govern- tenia planificat crear dos nous programes: un d’ocupació en coordinació amb el CO Taller Ocupacional (TOLA) i un altre d’Oci Inclusiu per a persones amb diversitat funcional; tots dos programes a sol·licitud dels usuàris i usuàries del TOLA.

Unes altres de les partides afectades són educació, joventut i infància, manteniment dels instal·lacions escolars, ajudes a la pobresa energètica, ajudes de compensació a escolars de 2 anys sense gratuïtat, programa d’ocupació d’emergència social, assistència domiciliària a persones majors, salut pública i protecció del medi ambient. Una retallada total de 135.802, 73 euros del pressupost municipal 2019.

“Aquest és un mal començament del govern socialista”, destaca la portaveu de Compromís Raquel Sánchez i, per això, “hem votat en contra d’un Pla Econòmic i Financer 2019-2020 perquè hi ha línies roges que no s’han de superar i són les partides econòmiques que afecten les persones que més necessiten del nostre ajuntament”.

En anys anteriors Compromís ha aprovat el Pla Econòmic Financer, en compliment de la Llei d’Estabilitat Pressupostària, perquè el criteri del govern del qual formava part Compromís era clar: Ajustar àrees que no foren socials en el PEF, aportar quanties al PEF en la mateixa proporció de les subvencions percebudes i aportar en la liquidació del pressupost els romanents possibles.