Dos anys de servei al poble

L’oportunitat de governar Silla que el poble ens va donar les eleccions passades s’ha traduït en dos anys de treball frenètic en el qual s’ha canviat la fisonomia i l’actitud de la ciutadania cap un poble que havia entrat en un estrany estat de melangia.

En l’Acord per Silla vaig assumir les funcions de 1er Tinent d’Alcalde i les competències de Regidor de Projectes d’Obres Estratègiques i Intervencions en Territori/Espais Públics, Promoció Econòmica i Parcs i Jardins gràcies a la decisió del col·lectiu de Compromís per Silla que va saber negociar la nostra presència al govern.

Crec necessari fer un inventari de tot el que hem fet de manera que sigau capaços de tindre una visió completa del treball, perquè ho heu de saber i perquè sempre és un bon exercici posar damunt la taula tot allò que s´ha fet per millorar la vida de les persones, el veritable objectiu de fer i estar en política. Si vosaltres heu decidit formar part d’un col·lectiu és segurament per poder influir en aquestos canvis que considereu necessaris, canvis que s’han d’afrontar amb un valors i principis compartits per ser profitosos i duradors en el temps.

Anem per parts:

Regidoria de Projectes d’Obres Estratègiques i Intervencions en Territori/Espais Públics

Obres acabades

 1. Re-urbanització Avinguda Espioca i Rotonda Avda Alacant 900,000€ (Conveni Singular Diputació de València)

 2. Carrer de Sant Rafael 150,000€ (Inversions Financerament Sostenible Diputació de València)

 3. Remodelació i peatonalització de la Plaça del Poble 150,000€ (Inversions Financerament Sostenible Diputació de València)

 4. Millora Parc Infantil Parc de l’Hort del Satisfet 20,000€ (Inversions Financerament Sostenible Diputació de València)

 5. Millora i ampliació del Parc i Parc Infantil de l’Alteró 50,000€ (Inversions Financerament Sostenible Diputació de València)

 6. 1ª Fase Biblioteca Municipal 150,000€ (Inversions Financerament Sostenible Diputació de València)

 7. Xarxa de Pluvials i Plaça d’Espanya 700,000€ (Reactivació del Pla de Pluvials de la Generalitat Valenciana)

 8. Reparació i millora integral de la Coberta del Pavelló Poliesportiu 70,000€ (Inversions Financerament Sostenible Diputació de València)

 9. Urbanització de l’Entorn del Multifuncional 400,000€ (PIP Generalitat Valenciana)

Total: 2,590,000 Euros

Obres en marxa a finalitzar al llarg de 2017:

 1. Centre Cultural Multifuncional 1,500,000€ (PIP Generalitat Valenciana)

 2. Centre Juvenil i d’Infància de l’Alteró 150,000€ (PPOS 2016 Diputació de València)

 3. 2ª Fase Biblioteca Municipal 180,000€ (Inversió Recursos Propis Ajuntament de Silla)

 4. Magatzem Brigada d’Obres i Serveis Ajuntament de Silla 450,000€ (PIP Generalitat Valenciana)

 5. Nou carrer de Nínxols Cementeri Municipal 250,000€ (PIP Generalitat Valenciana)

Total: 2,530,000€

Total d’Inversions a Silla en els dos primers any de legislatura 5,120,000 €, dels quals únicament 180,000 € corresponents a la segona fase de la biblioteca, han eixit del pressupost municipal amb la qual cosa no només hem millorat substancialment el poble sinó que no ha suposat una càrrega financera per a l’Ajuntament.

Obres en projecte amb assignació de subvencions certes a realitzar el 2018:

 1. Remodelació del tram viari comprés entre els carrers Jacinto Benavente i Reis Catòlics 180,000 € (PPOS 2017 Diputació de València)

 2. Remodelació Integral de l’Edifici de l’Ajuntament 250,000€ (Esperant Licitació PIP Generalitat Valenciana)

 3. Canal d’Evacuació de Pluvials des de la redona de la Plaça Sanchis Guarner a l’Albufera 4,800,000€ (Pla de Pluvials Generalitat Valenciana)

 4. Ascensors Estació Ferrocarril (Actualment fent gestions amb el Ministerio de Fomento) 1,000,000€

Total Inversions Esperades Segona Part de la legislatura: 6,230,000 €

Atenent al total de inversions pels conceptes esmentats anteriorment esperem que al llarg de tota la legislatura el poble de Silla haurà fet inversions com a mínim per un total de 11,350,000 €, el que suposa un pressupost addicional amb l’impacte social i econòmic que això té per al nostre poble.

Àrea de Promoció Econòmica

-Organització de Tallers varis per a la dinamització del comerç local amb la col·laboració de la Cambra de Comerç de València (escaparatisme, màrqueting i comunicació…)

-Organització de la 1ª Edició de l’Escola de Comerç de Proximitat

– Homologalització a l’Edifici del SERVEF d’un aula per a impartir el Certificat de Professionalitat en Electrònica i Electricitat amb una inversió de 5000 €

-Col·laboració amb AESI en l’organització de Ruta de la Tapa i altres activitats dinamitzadores del comerç local

-Impartició de Tallers d’Ocupació del SERVEF en les especialitats de jardineria i neteja d’edificis 2016 i electricitat i electrònica, jardineria i neteja viària i d’edificis 2017.

Aquestos tallers han ocupat 50 persones a temps complert que obtindran el certificada de professionalitat oficial en les especialitats esmentades.

-Pla de Formació per a la Ocupació Garantia Juvenil de la Unió Europea en la especialitat de Gestió de Magatzem i Carretoner impartit per la Cambra de Comerç de València.

-Organització de la Fira de Sant Sebastià 2015 i 2016

Sense ser exhaustives aquestes són algunes de les activitats en matèria de promoció econòmica que s’han portat endavant per millorar l’empleabilitat dels aturats de Silla. A més s’han mantes reunions periòdiques amb empreses i empresaris del poble per tal de polsar les seues demandes i millorar les infraestructures industrials.

Des del 2015 fins a abril de 2017 s’ha reduït l’atur en 216 persones o un 12% xifra que sent positiva no ens pot acontentar atès que encara romanen 1803 persones aturades a la població.

Àrea Parcs i Jardins

En aquest àrea cal remarcar que heretem una contracta totalment insuficient per atendre les necessitats del municipi, per il·lustrar l’afirmació un poble com l’Eliana dedica als seus parcs i jardins 770,000 € anuals, mentre que l’Ajuntament de Silla amb més població dedica 150,000 €. Partint d’aquesta realitat inqüestionable som conscients de la necessitat de millorar aquest servei que no finalitzarà en la seua configuració actual fins al maig de 2018. Mentre i mentre, hem començat a reestructurar el servei per tal de maximitzar els pocs recursos amb els que comptem i que només ens permeten atendre el manteniment i ens deixa poc de marge per a la millora. Tot i això, s’ha fet un esforç en millorar l’arbrat i jardineria i així s’ha treballat en la mitjana de l’Avinguda d’Alacant, s’ha enjardinat de nou la rotonda del Camí del Port, s’han plantat arbres a la Plaça del Poble, Carrer Sant Rafael, entorn del Multifuncional, Plaça d’Espanya, Parc de les Eres i Paellers, i cau de les Raboses. S’han posat plantes noves als maseters del Carrer de València, i maseters nous al Carrer Sant Rafael i Plaça del Poble.

Addicionalment estem treballant en el pla d’enjardinament integral de l’entorn del multifuncional a realitzar enguany, i en pla de reposició d’arbres al llarg i ample dels carrers del poble. Finalment, hem començat a treballar en el nou plec de condicions per a la nova contracta que haurà de millorar un servei que ara considere insuficient.

En definitiva dos anys d’intens treball que vull compartir amb vosaltres, tot i agraint l’oportunitat de poder gestionar el meu poble. Vull que sapigueu que estic a la vostra disposició per qualsevol consulta, sugerència o crítica que estimeu oportú fer-me.

Arxivat en: General

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *