L’Assemblea de Compromís per Silla reunida en sessió oberta el dijous dia 30 de maig a la Seu del Carrer Llibertat nº5 va acordar fer les següents consideracions:

Compromís per Silla ha demostrat en reiterades ocasions la seua responsabilitat respecte de la governabilitat del poble en uns moments de greu crisi econòmica, de fet vam propiciar l’aprovació dels pressupostos de 2012 amb la condició que es fera una nova Relació de Llocs de Treball que estalviara recursos econòmics cosa que un any i mig després encara està per fer, vam desbloquejar amb el nostre vot a favor de la licitació de la contrata de recollida del fem i neteja viària el que ha suposat un estalvi de 50 mil euros per al consistori, i hem fet propostes des del principi de la legislatura que han suposat ingressos i estalvis al municipi per valor de 2 milions d’euros. Tot plegat, hem demostrat que més enllà de les evidents discrepàncies polítiques amb el Partit Popular s’ha anteposat el bé comú al sectarisme i el partidisme.

Compromís per Silla considera que la confecció dels pressupostos per a 2013 ha estat deficient en molts sentits. No es pot consentir que amb l’excusa que el govern del PP de Madrid no ens contestava respecte de la detracció de tributs que estan fent-li a Silla per no poder aprovar el Pla de Pagament a Proveïdors, a dades de juny encara no tingam aprovat ni una prorroga del pressupost de 2012, ni el pressupost de 2013 amb el que això significa d’usurpació a la ciutadania del debat polític més important que es produeix anualment al nostre Ajuntament. Tanmateix, considerem que una vegada començat el procés per aprovar els pressupostos no s’ha donat suficient temps entre la Comissió informativa corresponent i el Ple on s’han d’aprovar per a què es produïsca un debat seriós al si dels partits i de la societat civil de Silla per a prendre una posició raonada respecte dels mateixos.

Per tot l’ anteriorment exposat l’Assemblea de Compromís per Silla considera que si hem arribat fins al mes de juny sense pressupostos ara no cal tindre presa per aprovar-los en la mesura en què s’ha de facilitar el debat ciutadà i polític i s’ha de donar l’opció de presentar propostes alternatives si així es volgués per part d’algun dels actors cívics i polítics de Silla. Atenent, a questa consideració demanem que es trasllade al ple de juny que s’ha de celebrar el 25 de juny el debat de pressupostos atès que el ple del 11 de juny que es proposa i que correspon a maig no ha estat convocat segons els acords presos pel mateix Ple a principi de legislatura sent aquesta convocatòria una decisió unilateral del govern del Partit Popular de Silla. És per tot açò, i sense entrar en més consideracions que l’Assemblea de Compromís es reserva el dret a decidir el que crega més convenient en la votació dels pressupostos del Ple del dia 11 de juny tot condicionat a la possibilitat d’estudiar-los convenientment, fer les propostes en positiu que cregam convenients i comunicar eficientment la nostra postura respecte dels mateixos a la població.

Assemblea de Compromís per Silla

Silla 6 de juny de 2013